Co robimy

Co robimy
  • Kompleksowo opracowujemy programy rewitalizacji
  • Przygotowujemy projekty z każdej osi priorytetowej
  • Koordynujemy i rozliczamy projekty unijne
  • Opracowujemy biznesplany
  • Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia
  • Realizujemy badania społeczne, w tym diagnozy i ewaluacje